Hea Nõva koolipere ja lapsevanemad

Aeg 2020-03-30 00:00:00 kuni 2020-04-20 00:00:00

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusega, pikendatakse kodusõppe perioodi esialgu veel kahe nädala võrra.
Praegust olukorda hinnates võib see aga kesta kuni aprilli koolivaheaja lõpuni.
Vaheaja ja õppeaasta lõpu kohta anname eraldi infot, lähtudes eriolukorra pikendamisest ja seoses sellega kujunenud olukorrast.
Endiselt on Teiega ja valmis abistama oma valdkonna teemadel meie klassijuhatajad, aineõpetajad, lasteaia õpetajad ja koolijuht.

Nõva kooli huvitegevuse plaan märts 2020

Aeg 2020-03-03 11:00:00 kuni 2020-03-31 00:00:00

Õppereis Soomaale ja Pärnusse

Aeg 2019-09-25 00:00:00 kuni 2019-09-26 00:00:00

Väga vahva, et saime sügiseseks õppereisiks rahastuse KIK-i projektist. Peamiseks eesmärgiks püstitasime õppekava läbivate teemade käsitlemise läbi põnevate tegevuste, uute teadmiste ja avastamisrõõmude saamise. Ja seda kõike nii metsas, soodes ja rabades asetsevatest elupaikadest.

Õppeprogrammid vahetus keskkonnas mitmekesistavad tavapärast õppetööd ning aitavad koolitundides õpitut kinnistada. Keskkonnaharidus kujundab ja rikastab meie mõtteviisi.

Projekti SOOMAA LOODUSRIKKUSED 3-2_2/9809-1/2019 taotluse otsus

Aeg 2019-06-25 00:00:00

Tere!

Anname teada, et SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus esitatud projektitaotlus 3-2_2/9809-1/2019 SOOMAA LOODUSRIKKUSED sai otsuseks Rahastada.

Lugupidamisega

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 3725072395

Faks: 627 4170

www.kik.ee

Noortekohtumine Kihnus

Aeg 2019-06-17 00:00:00 kuni 2019-06-20 00:00:00

Nõva Kool peab oluliseks õpilastele põnevust pakkuva ja uudishimu tekitava õppekeskkonna kujundamist, püüame kaasajastada oma õpikäsitust ning hindame kaasava hariduse põhimõtteid. Väärtustame kõiki projektõppevorme, millega saame igakülgselt toetada õpilaste arengut.  Projektipäevade raames toimub teadmiste omandamine tegevuskavast lähtuvalt ja erinevaid õppeaineid lõimides. Oleme osalenud juba kolmel eelneval aastal SA Archimedese noortekohtumiste projektides. Eesmärkide ja tegevuste kavandamisel lähtusime õpilastelt saadud ideedest.

Mutionu Olümpia

Aeg 2019-05-30 10:00:00

Plakat

Nõva Kool Läänemaalt ja Padise Lasteaed Harjumaalt korraldasid ühiselt MUTIONU OLÜMPIA. Meie tegemist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.

Valisime MUTIONU teema lähtuvalt väga erinevast sihtgrupist – kõige pisematest lasteaialastest kuni põhikooli lõpetajateni. Spordipeol karvasteks ja sulelisteks kehastumise vastu polnud ka kellelgi midagi, lisas vaid mõnusat emotsiooni. Samuti

Nõva koolist aastal 2019

Aeg 2019-01-29 13:15:00

Lehed

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald