Tasemetööd sel õppeaastal

Tasemetööd sel õppeaastal:

 

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 10. mai 2017. a; 
  • matemaatikas - 16. mai 2017. a.
     

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 3. mai 2017. a;
  • matemaatikas - 9. mai 2017. a;
  • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses - 18. mai 2017. a; 
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 24. mai 2017. a. 

2017. aasta kevadel toimuvad 3. klassi tasemetööd paberil ja kõik 6. klassi tasemetööd on elektroonilised.

Koolid, kelle õpilased kuuluvad riiklikku valimisse, saavad 3. klassi tasemetööde paketi maavalitsusest. Teised koolid saavad tasemetöö faili alla laadida EISist tasemetöö päeva hommikul alates kell 9.00.

Pärast tasemetöö toimumist saadavad koolid valimisse kuulunud õpilaste kontrollitud tasemetööd viie tööpäeva jooksul SAle Innove tagasi.

Elektrooniliste tasemetööde sooritamine toimub Eksamite infosüsteemis (EIS). EISis nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Tasemetöö läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, kooli kogukonnale kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase ja õpetaja koostöös saavutatud pädevuste kohta.

Tasemetöö tulemused on õpetajale abi- ja töövahendiks, kuidas edaspidi koos õpilastega õppimist veelgi paremini korraldada.

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald