SAIME RAHASTUSE PILLIPROJEKTILE "IGAL LAPSEL OMA PILL"!

Pillimängu tähtsust on raske üle hinnata, sel on oluline roll laste emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel. 

Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel on selgunud väga suur vajadus uute pillide järele. Suur osa õppeasutustes aktiivselt kasutusel olevatest pillidest on amortiseerunud ning osade pilliliikide õpe on nende pillide kättesaamatuse tõttu jäänud tahaplaanile.

Selle olukorra parandamiseks ongi kutsutud ellu projekt „Igal lapsel oma pill“, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast.

Kingituse sihtgrupp on kõik muusikaõpet pakkuvad asutused, sh lasteaiad. Pillid jõuavad muusikakoolidesse, kultuuri- ja noortekeskustesse, pillistuudiotesse, orkestritesse, üldhariduskoolidesse ja lasteaedadesse. Seejuures ei ole tähtis, millist muusikastiili harrastatakse ning milline on pillimängija tase.
Meie orienteerusime eelkõige lasteaialaste vajadustele, kuid loomulikult lähevad vahendid kogu koolipere ühiskasutusse:

1. Hangitav pill

Pilli liik: Klassikaline löökpill

Pilli nimi: Diatoonilised kõlaplaadid - 2 komplekti 

2. Hangitav pill

Pilli liik: Rütmimuusika pill (mitteakadeemiline muusika)

Pilli nimi: Rütmipillide komplekt 

3. Hangitav pill

Pilli liik: Pärimusmuusika pill

Pilli nimi: Dzembe

Nüüd saame taas nautida paremaid võimalusi muusikahariduse valdkonnas.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald