Noortekohtumiste Projekt "Mäng?!" Kiviõlis

2015. aastal käivitus programm "Noortekohtumised", mille eesmärk on soodustada Eestis alavate erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.
See on erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, milles osalesime ka eelmisel õppeaastal. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine valitud tegevuskava elluviimiseks.
Programmi eestvedajaks on  SA Archimedes noorteagentuur. Selles voorus esitati kokku 30 taotlust, millest rahastati 18 ja meie projekt nimetusega "Mäng?!" nende hulgas. Kasutada saame toetussummat 4800 eurot.
Partnerkooli leidsime koolituspäevadelt Tapal ja selleks on Kiviõli Vene Kool.
Me viime ellu kaks noortekohtumist:
19. veebruar 2017 - 23. veebruar 2017 Kiviõlis
03. aprill 2017 - 07. aprill 2017 Nõval
Täpse tegevuskava lisame siis, kui partnerkool on selle meile saatnud. Põhjaliku ülevaate noortekohtumiste projektide kohta anname 2. veebruari lastevanemate üldkoosolekul.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald