Noortekohtumine Kihnus

Nõva Kool peab oluliseks õpilastele põnevust pakkuva ja uudishimu tekitava õppekeskkonna kujundamist, püüame kaasajastada oma õpikäsitust ning hindame kaasava hariduse põhimõtteid. Väärtustame kõiki projektõppevorme, millega saame igakülgselt toetada õpilaste arengut.  Projektipäevade raames toimub teadmiste omandamine tegevuskavast lähtuvalt ja erinevaid õppeaineid lõimides. Oleme osalenud juba kolmel eelneval aastal SA Archimedese noortekohtumiste projektides. Eesmärkide ja tegevuste kavandamisel lähtusime õpilastelt saadud ideedest. Sellel aastal olid meie partneriteks õpilased Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolist ja Narva Kesklinna Gümnaasiumist. See on SA Archimedese poolt rahastatava projekti tingimus, et  koostööd tehakse Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide vahel. Sõpradega kohtusime juba oktoobris 2018 Idee45 koolituspäevadel. See on juba traditsiooniline üritus, kus Eestis elavad erineva emakeelega noored mõtlevad välja ja arendavad projektideks oma lahedad unistused.


Meie käigud

Meie noortekohtumiste käigus said kõik õpilased võimaluse oma hobisid tutvustada ja pakkuda ka teistele nendest osasaamist. Sarnaste huvidega õpilased juhtisid oma meelistegevusi töötubades, õppekäikudel ja väljasõitudel. Projekti asjakohane eesmärk oli vähendada noortes läbi hobide reaalsesse ellu toomisega nutiseadmete liigkasutamist. Tehnoloogia areng on küll muutnud õpimeetodid mitmekülgsemaks, kuid nutitelefonide kasutamine segab lastel õppimisele pühendumist, meie püüdsime seda vältida,

Esimene kohtumine toimus Nõval ja pakkusime külalistele just neid hobide tutvustusi, mille harrastamiseks on meil tingimused olemas. Nii külastasime Kaasiku farmi, kus peamiseks tegevusharuks on loomakasvatus. Kui kõikide loomaliikidega tutvutud, siis korraldasid meie tüdrukud igaühele võimaluse ratsutamiseks. Sepa talus saime peretütardelt teadmisi suleliste kasvatamise kohta, paitada küülikuid ja lambatallesid. Samas jäi aega ka kargukõnniks kui ka tutvumis- ja liikumismängudeks taluhoovis. Muusikaalases töötoas laulsime vene ja eesti laule ningn autisime erinevate kultuuride populaarseid ringmänge. Teatriõhtu lavastuste autoriteks olime ise, rühmatööna valmisid lühinäidendid erinevatest tuntud eesti ja vene muinasjuttudest ja nalja sai ikka kuhjaga. Lauamängude töötoas omandasid paljudki esimesi teadmisi male- ja kabemängust ja loomulikult ei pääsenud me sportlikest tegevustest, korralik lahing toimus jalgpallis, korvpallis ja saalihokis.

Peraküla kaunis looduses proovisid kõik oma oskusi maastikumängus, tutvusid meie RMK keskuse väljapanekutega ja kogesid, et pühendudes millelegi sügavuti, saab jõuda noorelt sellise tulemuseni nagu film „Maa, mis tõuseb merest”. Selle teose üks kaasautoritest on meie kooli endine õpilane Joonas Järve.

Teine noortekohtumine sai teoks väga uudsel moel. Nimelt saime kokku taas Nõval, et osaleda Nõva Kooli 9. klassi lõpuaktusel. Partnerkoolide õpilased ei pidanud paljuks meid tervitada pidulikul üritusel oma etteastetega ja seeläbi rikastasid seda olulist hetke kolme lõpetaja, õpetajate ja külaliste jaoks. Koduse ülesandena olid kõik noortekohtujad õppinud ära laulu „See on koolitee”, mis kõlas ühises ettekandes tõsiselt võimsana. Järgmisel päeval rändasime Kihnu saarele, kus võimalike riskide analüüsimise ja majutuse korralduse järel saime asuda töötubasid läbi viima ning ringkäike korraldama. Olime koostanud kodutööna ettekanded Kihnu ajaloo, looduse, kultuuri ja hariduse kohta. Need tekitasid sissejuhatusena erilise huvi ja soovi kõike vahetult näha ja kogeda. Külastasime Kihnu Kooli, muuseumi, kirikut, tuletorni, Metsamaa pärimustalu, Mõnu talu folkloorikontserti. Kõik õhtud sisustasime erinavate stiilipidudega, kust ei puudunud laul, kitarrimäng, sportlikud tegevused ja lõkkeäärsed istumised. 

Oli tõsine ettevõtmine, kus õpilased said oma huvisid ja oskusi jagada, süvendada, analüüsida. Ise tehtud asjad on ikka parimad asjad! Kõik võimalused on olemas, et koostöö partneritega saaks jätkuda ja siis juba uutel teemadel, mis meie noori kõnetavad, seovad ja arendavad. 

Täname kõiki partnereid, lapsevanemaid ja toetajaid!

Projektijuht Virve Tauts

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald