Nõva Kooli vilistlased

Alates 2004. aastast on Nõva Kooli 9. klassi lõpetanud 53 õpilast, kellest 96% läksid edasi õppima. Seejuures on, muude gümnaasiumide kõrval, mindud edasi õppima Tallinna Saksa Gümnaasiumisse, Tallinna Vanalinna Hariduskollegiumi, Tallinna Inglise Kolledžisse, Viljandi Gümnaasiumisse ning Haapsalu Gümnaasiumi.

Kõrgkoolidest on Nõva Kooli vilistlased läinud õppima muuhulgas matemaatikat ning füüsikat Tartu Ülikooli ning  erinevaid alasid nii Tallinna Ülikoolis kui ka Eesti Maaülikoolis. Nõva Kooli endised õpilased on teinud mitmeid loodusalaseid filme ning uurimistöid, mis enamjaolt kõik on seotud Nõvaga ning selle loodusega.

2015

Nõva Kooli 9. klassi lõpetas 8 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumidesse ning kutsehariduskoolidesse.

2014

Sel aastal lõpetas Nõva Kooli 9. klassi üks õpilane, kes läks edasi kutsehariduskooli.

2013

Nõva Kooli 9. klassi lõpetas 3 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumisse (millede lõpetanute seas oli ka kuldmedaliga lõpetanu, kes läks edasi Tartu Ülikooli) ja kutsehariduskooli.

2012

Sel aastal lõpetas Nõva Kooli 9. klassi viis õpilast, kes läksid edasi kutsehariduskoolidesse.

2010

Nõva Kooli 9. klassi lõpetasid 7 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumisse (ja sealt edasi kõrgkooli) ning kutsehariduskoolidesse.

2009

Sel aastal lõpetas Nõva Kooli 3. klassi viis õpilast, kes läksid edasi kutsehariduskoolidesse.

2008

Nõva Kooli 9. klassi lõpetas 5 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumisse (ja sealt edasi kõrgkooli) ja kutsehariduskoolidesse.

2007

Nõva Kooli 9. klassi lõpetasid 8 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumisse (ja sealt edasi kõrgkoolidesse) ning kutsehariduskoolidesse.

2006

Sel aastal lõpetas Nõva Kooli 9. klassi üksteist õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumidesse (k.a. Tallinna Saksa Gümnaasiumi) ja sealt edasi kõrgkoolidesse (k.a. Tartu Ülikooli füüsikateaduskonda) ning kutsehariduskoolidesse.

2005

Nõva Kooli 9. klassi lõpetasid 2 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumidesse ja sealt edasi kõrgkoolidesse.

2004

Nõva Kooli 9. klassi lõpetasid 2 õpilast, kes läksid edasi gümnaasiumidesse.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald