Nõva Kooli vastuvõtu avaldus

 

 

NÕVA KOOLI VASTUVÕTU AVALDUS

 

 

Palun minu laps ………………………………………………………………………………..

(ees- ja perekonnanimi)

 

vastu võtta Nõva Kooli ……….. klassi.

 

 

 

LAPSE ANDMED (Täita loetavalt, trükitähtedega)

Eesnimi (-nimed)

Perekonnanimi (-nimed)

 

 

Isikukood

Sugu  M

N

Sünniaeg

(pp/kk/aaaa)

Sünnikoht

 

 

LAPSEVANEMA /HOOLDAJA ANDMED (Täita loetavalt, trükitähtedega)

Eesnimi (-nimed)

 

 

Perekonnanimi (-nimed)

 

Tänav

 

Maja/korter

Linn/alev/küla, postiindeks

 

Maakond

Kontakttelefon

e-post

 

 

LAPSEVANEMA/HOOLDAJA ANDMED (Täita loetavalt, trükitähtedega)

Eesnimi (-nimed)

 

 

Perekonnanimi (-nimed)

 

Tänav

 

Maja/korter

Linn/alev/küla, postiindeks

 

Maakond

Kontakttelefon

e-post

 

 

Erisoovid ………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kuupäev

(pp/kk/aaaa)

Allkiri

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald