Nõva Kooli lasteaia avaldus

Lisa

Nõva Vallavalitsuse 16.01.2013.a. määrus nr 1 “Nõva Kooli lasteaiarühma vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord” juurde

 

NÕVA VALLAVALITSUS

 

AVALDUS

Palun võimaldada minu lapsele koht Nõva Kooli lasteaias alates ………………………………...

 

……………………………………………………………………………………………………...

LAPSE ANDMED (Täita loetavalt trükitähtedega)

Lapse eesnimi (-nimed)

Lapse perekonnanimi (-nimed)

Isikukood

Sugu

MN

Rahvastikuregistri järgne aadress

 

 

 

Lapse kodune keel

 

Lapse erivajadus

 

 

 

 

LAPSEVANEMATE /HOOLDAJA ANDMED (Täita loetavalt trükitähtedega)

Ema eesnimi (-nimed)

 

Ema perekonnanimi (-nimed)

 

Isikukood

 

 

Elukoht

 

 

Rahvastikuregistri järgne elukoht

 

 

Kontakttelefon

e-post

 

 

Isa eesnimi (-nimed)

 

Isa perekonnanimi (-nimed)

 

 

Isikukood

 

 

 

Elukoht

 

 

 

Rahvastikuregistri järgne elukoht

 

 

Kontakttelefon

e-post

 

 

 

Olen teadlik, et esitatud andmeid kasutatakse seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse põhimõttel.

 

Kuupäev

(pp/kk/aaaa)

Nimi

Allkiri

 

Avaldusele lisatud:

Lapse sünnitunnistuse koopia

Lapse tervisetõend

 

 

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald