Nõva Kooli arengukava 2015-2020

Nõva Kooli arengukava on haridustegevuse üldeesmärke ja nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument.
Arengukava tagab strateegilise planeerimise ja juhtimise protsessis kooli järjepideva arengu ning soovitud tulemuste saavutamise.
Nõva Kooli arengukava on dokument, mis määrab:
  • kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad
  • tegevuskava viieks aastaks
  • arengukava uuendamise korra
Arengukava töötatakse välja koostöös kooli õppenõukogu ja hoolekoguga.
Arengukava kinnitamine toimub Nõva Vallavolikogu sätestatud korras.
Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald