NÕVA KOGUKONNA FOTOKONKURSS „LOODUSMAAILM 2018"

Head Nõva kandi loodussõbrad

Elu keset metsi ja rabasid toob meie ette igasugu olendeid, maastikke, värve ja mustreid, mida on põnev kaameraga "jahtida". Nõva kooli ja kogukonna projekti "Ühishingamine" raames toimub 5.-28. oktoobril 2018. a. fotokonkurss, mille peamiseks eesmärgiks on tuletada Nõva kandi inimestele meelde loodusmaailma ilu, võlu ja valu. Parimatest töödest paneme kokku fotonäituse.

KONKURSIL ON OSALEMA OODATUD KÕIK NÕVA KANDI LOODUSHUVILISED INIMESED ALATES LASTEST, LÕPETADES PENSIONÄRIDEGA! 

 1. Fotode esitamine toimub e-maili kristiina.taits@gmail.com kaudu. Mõned reeglid:

a) Üks inimene saab esitada maksimaalselt 5 fotot – vali  välja oma parimad!

b) Foto peab olema jäädvustatud Eesti looduskeskkonnas ja kujutama Eesti loodusobjekte (loomad, taimed, seened, maastik, taevas, inimene looduskeskkonnas vmt).

c) Foto peab olema .jpeg/.jpg formaadis ning selle pikem külg vähemalt 2000 pikslit pikk.

d) Tööde esitamisel tuleb märkida kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon, e-mail ja vanus.

e) Iga foto kohta pane kirja foto pealkiri, pildistamise koht ning 1-2 lauset foto sündimise/fotol kujutatu kirjeldamiseks.

f) Fotod võivad olla nii mustvalged kui värvilised, aga ei tohi olla auhinnatud või äramärgitud teistel fotokonkursidel!

g) Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi parandust eesmärgiga pildistatut võimalikult tõepäraselt näidata.

KONKURSI TÄHTAEG EHK VIIMANE PÄEV, MIL PILTE ESITADA SAAB: 28. oktoober 2018.a.

      2. Hindamine toimub kolmes vanuseastmes (kaks laste ja üks täiskasvanute kategooria). Mitmeliikmelise žürii (sh Tauri Voog) töö ning publiku lemmiku selgitamise järel saavad 10 parimat tööd prinditud kapaplaadile, misjärel pannakse näitusele Nõva Kooli ja RMK Nõva looduskeskusesse. Need fotod saavad osalejad lisaks muudele auhindadele hiljem endale kingituseks. 

3. Piltide kasutamine: Oma osalemisega annab konkursil osaleja Nõva Koolile õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata loodusfotograafiat ja loodusharidust edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte jms. Saadetud pilte võib Nõva Kool ilma autorilt luba küsimata (märkides autori nime) kasutada info- ja esitlusmaterjalides, koduleheküljel, erinevatel üritustel jms.

4. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 11. novembriks 2018. a., äramärgitud tööde autoritega võetakse ühendust.

5. Fotokonkursi sponsorid: Innove, Lääne-Nigula vallavalitsus, MTÜ Nõva Koolikogukond, MTÜ Loodusajakiri

 

Kristiina Taits

Nõva Kooli loodusainete õpetaja

kristiina.taits@gmail.com

 

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald