Mutionu Olümpia

Plakat

Nõva Kool Läänemaalt ja Padise Lasteaed Harjumaalt korraldasid ühiselt MUTIONU OLÜMPIA. Meie tegemist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.

Valisime MUTIONU teema lähtuvalt väga erinevast sihtgrupist – kõige pisematest lasteaialastest kuni põhikooli lõpetajateni. Spordipeol karvasteks ja sulelisteks kehastumise vastu polnud ka kellelgi midagi, lisas vaid mõnusat emotsiooni. Samuti

soosis meie valikut Padise mitmekesised võimalused, turvalised metsatukad orienteerumiseks, arvestatav mägi takistusrajaks, spordiväljak mullipalli jalgpalliks ja avar lasteaia õueala erinevateks tegevuskeskusteks. Just kõik see oluline, mis vajalik üheks vahvaks MUTIONU peoks.

Spordihariduslikel nädalatel (20.-31. maini 2019) toimetasid kooli- ja lasteaialapsed vastavalt kavandatule. Ürituse õnnestumiseks kaasasime eelnevalt kõik õpetajad, aktiivsed õpilased ja jagasime ülesanded. Tutvustasime lastele olümpialiikumise ajalugu, ausa mängu põhimõtteid, kujundasime meie olümpiamaskotiks mutionu ja spordipeol osalevad tegelaskujud.

Lasteaialapsed väljendasid läbi joonistuste rõõmu liikumisest ja kokku kujundasime vahva näitusestendi ning õppisid koos selgeks oma olümpialaulu. Koolis väljendasid õpilased oma mõtteid kirjalikult teemal „Kiri olümpiavõitjale”, viisid läbi olümpiateemalise viktoriini, tuletasid koos meelde meie muusikaõpetaja aastaid tagasi loodud „Olümpialaulu”, kujundasid ja tootsid medalid ning diplomid.

Spordipidu toimus 30. mail 2019 Padisel ja loomulikult alustasime rongkäiguga läbi küla. Oi, oi, kui palju meid kokku, kui vahvad me välja nägime ja kui palju säravaid silmapaare võis kohata! Ka pisike Nõva koolipere muutus nii suureks. Avatseremoonia toimus lasteaia õuealal ja kõik traditsioonilised rituaalid said täidetud. Mutionul oli au olümpiamängud avatuks kuulutada, lipp heisata ja tuli süüdata. Lapsed esitasid oma olümpialaulud ja ühine soojendustants võiski alata.

Lasteaialastele olime kujundanud oma territooriumile 10 tegevuskeskust, mis tuli kõikidel läbida koos saatvate õpetajatega. Õpilaste aktiivne liikumine toimus maastikul, takistusrada, noolemäng, saapavisked, orienteerumismäng, hantlitega kaugushüpped ja muidugi meie ürituse magnet – mullipallidega jalgpall. Ka kõik lasteaialapsed said mullipallide rallil osaleda ja kogeda neid vahvaid vahendeid, millega oli lihtsalt lõbus veereda ja ukerdada.

Kui lastel olid kõik alad läbitud, siis koguneti spordiväljaku kõrval asuvale künkale, et elada kaasa kahe asutuse õpetajate mullipallide jalgpallile.

Lõputseremoonial tänasime võrdselt tublisid osalejaid ja seepärast said ka kõik medalid kaela ning lisaks lasteaiarühmad ja klassid diplomid. Lõpetamiseks sai sõna Padise Lasteaia direktor Airi Püss, kellel jagus ka vaid kiidusõnu aktiivsetele olümpialastele.

Kustutasime tule, langetasime lipu ja asusime olümpiatorti sööma. Kooliolümpiamänge tuleb väärtustada nii sportimise kui ka uute teadmiste ja oskuste saamise võimalusena. Sellest võidavad kõik lapsed ja õpetajad.

MUTIONU OLÜMPIA toetas Padise lasteaia õppeaasta eesmärki „LIIGUME KOOS!” ja Nõva Kooli liikumisusku koolipere põhimõtteid.

Olümpiamängude projekti viisime ellu kahe haridusasutusega ühiselt, see oli täiesti uus ja põnev kogemus. Ettevõtmine arendas meie kõigi koostööoskusi ja andis võimaluse lasteaialaste kaasamiseks olümpiahariduslikesse tegevustesse.

Projekti kirjutas ja kajastas Virve Tauts, Nõva Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Padise Lasteaia liikumisõpetaja

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald