Loodushariduslik projekt „TARKUST JA PÕNEVUST ÕPPEPROGRAMMIDEST“

Projekti eesmärk:

Õppekava läbivate teemade käsitlemine läbi põnevate tegevuste. Uute teadmiste ja avastamisrõõmude saamine metsas, soodes ja rabades asetsevatest elupaikadest, jääajast ja päikesesüsteemidest.

Õppeprogrammid mitmekesistavad tavapärast õppetööd ning aitavad koolitundides õpitut kinnistada.

Keskkonnaharidus kujundab ja rikastab meie mõtteviisi.

Projekti tegevuskava:

 

Projekti tegevused

Tegevuste detailsem kirjeldus

Tegevuse tüüp

Väljund või tulemus

Tegevuste kestvus kuni

Projekti eesmärkide ja tegevuskava tutvustamine sihtrühmadele.

Informatsiooni edastamine kogunemistel, töökoosolekutel, lastevanemate koosolekutel ja kooli kodulehel.

Õppekäikudel osalemine

Oleme projekti eesmärkidest, tegevuskavast ja ülesannetest teadlikud.

2016 september

2- päevane õppeprogrammide läbimine Jõgeva-, Tartu- ja Pärnumaal 1.-9. klassi õpilastele

1. PÄEV •Jääaja Keskus Saadjärvel Osalemine õppeprogrammis „Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa“ – 2x45 min Tutvumine väljapanekutega •Tartu AHHAA Keskus Osalemine õppeprogrammis AHHAA – Elupaik!? (mets) – 4x45 min Väljapanekute külastamine •Pärnu majutamine 2. PÄEV: • Pernova Keskkonnahariduskeskus Osalemine õppeprogrammides: “Päikesesüsteemi planeedid” 2x45 min "Lemmikloomad" 2x45 min Tutvumine talveaiaga, lemmikloomaruumiga ja väljapanekutega Pärnumaa loodusest •Interaktiivne orienteerumismäng Pärnu linnas

Õppekäikudel osalemine

Suudame vaadata maailma laiemalt kui esmapilgul tundub, väärtustame tuleviku jätkusuutlikkust. Vaadates lähemalt oma kodukandi loodust või ajalugu, suunates pilku kosmosesse või otsides kohta kuhu prügi visata, tuleb meil olla teadlik, et me oleme üks osa suurest tervikust ja iga meie tegu jätab jälje. Oleme teadlikumad keskkonna- kaitselistest probleemidest, organismidevahelistest seostest, jääaja tekkepõhjustest ja mõjust Maakerale, Eestile ja Vooremaale ning selle elustikule Universumi evolutsiooni taustal. Looduses toimuvate protsesside märkamine ja mõistmine, metsasukate eluviiside ja omavaheliste suhete ning muutustega kohanemisega tutvumine. Tutvumine populaarsemate lemmikloomadega, nende hooldamisega mõistame vastutust lemmikloomade valimisel ja pidamisel. Ühtlasi saame teada, kui oluline on looduses tasakaalu säilitamine ja kuidas tekib uus elu.

2016 september

1- päevane Matsalu õppeprogrammis osalemine lasteaialastele.

Osalemine õppeprogrammis "Kuremarja radadel – soodes ja rabades" Tuhu matkarajal. Tutvumine looduskeskuse väljapanekutega. Ranna Rantšos tutvumine koduloomade pargiga.

Õppekäikudel osalemine

Oleme teadlikud meie soo ja raba eripäradest. Me teame, kuidas soos liikuda ja mida tähele panna, mis on organismide rühmad ja kooselu, mida tähendavad taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Oleme keskkonnateadlikumad.

2016 september

Projekti kokkuvõtete tegemine ja aruande esitamine

Projekti rahuloluküsitluse korraldamine, analüüs ja arutelu. Aruande tähtajaline esitamine.

Õppekäikudel osalemine

Projekti rahuloluküsimuste analüüsi tulemusi arvestame uute projektide kavandamisel. Lõpparuanne on esitatud ja projekt edukalt lõpetatud.

2016 oktoober

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald