Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve Nõva Koolis 18-20.01.2021

Austatud Nõva Koolipere

Käesolevaga annan teada, et Nõva Kooli haldusjärelevalve protsessi jätkuna teostab Haridus- ja Teadusministeerium alates 18. jaanuarist 2021 haldusjärelevalvet kooli ja kooli pidaja, LääneNigula Vallavalitsuse, tegevuse õiguspärasuse üle (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 15.12.2020 käskkiri nr 1.1-3/20/377 "Haldusjärelevalve teostamine Nõva Koolis"). Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ametnikud tulevad Nõva Kooli eeldatavalt 18. jaanuaril ning viivad läbi kohapealset järelevalvet esmaspäevast kolmapäevani, s.t 18.-20.01.2021.Järelevalvemenetluse käigus soovivad ametnikud kohtuda kooli direktoriga, kooli pidaja, hoolekogu (sh vanemate) ja õpetajate esindajatega ning tugispetsialistidega. Kogu kooliperel (hoolekogu, töötajad, lapsevanemad, õpilased) on 19.01.2021 alates kella 15:30st võimalik soovi korral vestelda järelevalve läbiviijatega, kuid selleks palume eelnevalt aeg kokku leppida e-posti teel: Oilme.Saks@hm.ee.

Kohtumistel tuleb arvestada kõikide Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute ja juhistega.

Lugupidamisega

Peeter Kallas
direktor
Nõva Kool

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald