E T K N R L P
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Meie tegemised

Eesti Vabariigi 100. aastapäev

Nõva kogukonna EV100 pidustused toimusid 22. veebruaril 2018. a. Alustasime tseremooniast Vabadussõja samba juures, kus pidasid kõne EV kindralmajor Neeme Väli ning Lääne-Nigula valla majandusosakonna juhataja Taivo Kaus. Ausambale asetati pärg, lilli ning laulis Nõva Kiriku koor.

Edasi suunduti Nõva koolimajja pidulikule aktusele, kus esinesid koolilapsed, õpetajad, Nõva Kiriku koor ning pidasid kõnesid Nõva osavallavanem Aivi Heinleht ning koguduse õpetaja Leevi Reinaru.

Üheskoos söödi mulgiputru, torti ning kaneelisaiakesi. Oli tore!

Tänud korraldajatele ning eelkõige kõigile Nõva kogukonna liikmetele, kes sellisel talvisel külmal päeval leidsid endas piisavalt sisemist soojust, et meie väikese riigi suure tähtpäeva tähistamisel osaleda!

Ajalooolümpiaadi piirkondlik voor 2018

Meie õpilased Kaisa-Liisa Niinemets Ja Mihkel Uku Karindi osalesid 10.02.2018 Läänemaa piirkonna vooru ajaloo olümpiaadil. Kaisa-Liisa võitis 7. klasside arvestuses teemaga ¨Keskaegne linn¨ 2. koha ning Mihkel Uku 8. klasside arvestuses teemaga ¨Reformatsioon¨ 4. koha.  Suur tänu ja palju õnne tublidele osalejatele!

Koolipsühholoog võtab vastu

Koolipsühholoog võtab vastu 7. veebruaril ja 19. veebruaril 2018 kell 11.00 - 17.00.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid ja kõiki koolitöötajaid.
Koolipsühholoogilt saab selgitusi noorte õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite kohta.
Koolipsühholoog abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, normaalse isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulekul.
Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Vastuvõtuaeg vastavalt eelnevale kokkuleppele:
tel 56508660
e-post triin.alliksoo@gmail.com

Bioloogiaolümpiaadi piirkondlik voor 2018

3. veebruaril 2018. aastal käis tubli seltskond Nõva Kooli õpilasi Haapsalus bioloogiaolümpiaadil. Laupäevasel ajal tasus end hommikul vara üles ajada, sest piirkondlikus voorus saime laiendada silmaringi ning esindada kooli au. Palju õnne kõigile osalejatele ja juhendaja Kristiina Taitsile! Järgmisel aastal uue hooga! Meie õpilaste tulemused:

6. klass: Rain Pilv - 5. koht, Eliise Jõgar - 6. koht

7. klass: Kaisa-Liisa Niinemets - 4. koht

8. klass: Laura-Liis Jõgar - 3. koht

RMK retk "Kes on metsa hea peremees?"

Vanemad koolilapsed külastasid meie sõpru RMK Nõva Looduskeskuses. Juhendajaks oli suurepärane retkejuht Tiiu Annuk, kes õpetas meile, kuidas saada heaks metsa peremeheks. Jutu vahele saime käed külge panna ka erinevatele riistapuudele (mõõtsime puu vanust ning kõrgust erinevate metoodikatega).

Lehed

Nõva koolist

Tänu Nõva kooli väiksusest tulenevale võimalusele rohkem individuaalset tähelepanu pöörata jõuavad Nõva Kooli õpilased pildil olla rohkem kui suures koolis. Auhinnakohti saadakse järjepidevalt erinevatel spordivõistlustel, aineolümpiaadidel, viktoriinidel ja käsitöös. Käidud on nii võidetud kui ka projektide raames rahastatud reisidel Hiiumaal, Kihnu saarel, Ida-Virumaal, Osmussaarel, Narvas, Rootsis ning pea kõikides Eesti teatrites. Nõva 9-klassilise kooli vilistlased on edasi läinud mitmetesse nimekatesse gümnaasiumidesse nagu Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, Reaalkooli, Saksa Gümnaasiumisse.

Väikeses koolis, erinevalt suurtest, on iga õpilane pidevalt tähelepanu keskmes ning kõigil on võrdne võimalus kaasa rääkida ja esitada oma arvamust. Väikeses kollektiivis ei teki tugevaid arvamusliidreid, keegi ei jää tahaplaanile, ei teki esinemishirmu ning ise mõtlemise, arvamuse avaldamise ja kaasa rääkimise julgus säilivad ka tulevases elus.

Üle 150 aasta hariduselu Nõval

Nõva hariduselul, Nõva koolil ja kooli hoonel on pikk ja auväärt ajalugu. Haridust on Nõval antud 154 aastat ning kool paikneb selles koolihoones juba 97 aastat.

Kõlgumäe periood

Nõva kool asub Lääne maakonnas Nõva vallas Nõva külas. Kooli asutamise aastaks loetakse aastat 1863. Sellest ajast kuni 1874. aastani ei ole ühtegi dokumenti kohapeal säilinud. Alates 1874. a on säilinud Nõva kooli protokolliraamat. Kool on sel ajal asunud Erita külas Kõlgumäel. Lapsed, kelle kodud olid kaugel, elasid nädala koolimajas. Praeguseks on need endised hooned hävinud.

Kooli juhatasid peamiselt köstrid, kes elasid samas majas. Kooli klassituba kasutati kohtusaalina, kui oli vaja kohut pidada, siis teatati eelmisel päeval õpilastele, et järgmisel päeval kooli ei peeta. Samas majas oli trellitatud akendega kartser. Kõlgumäe koolis õpetati lugemist, kirjutamist ja algelist arvutamist. Peamised ained olid piiblilugu, katekismus ja kirikulaulud.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald