E T K N R L P
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Nõva Kooli õppenõukogu 19.06.2020 algusega kell 09.00

Nõva Kooli õppenõukogu 19.06.2020 algusega kell 09.00

Päevakord

  1. Nõva Kooli 2015-2020 arengukava arutelu ja kokkuvõtted
  2. Nõva Kooli õppekava korrastamine
  3. Innove ja Nõva kooli erinevate küsitluste arutelu ja kokkuvõtted.

Peeter Kallas
õppenõukogu esimees

Nõva Kooli tegemised 08-13.06.2020 ja Peaministri tervitus

Head lapsevanemad ja kogukonna liikmed!

Käesolevaga anname teada, et juba homme 09.06.2020 toimub Nõva Kooli õpilaste õppeaasta kokkuvõtete tegemine.
Päevakava:
09.00 - klassijuhataja tund
10.00 - pidulik aktus ja parimate tunnustamine
11.00 - kirsipuu istutamine kooli ette ja mängud
12.00 - piduliku ürituse lõpp

Lehed

Nõva koolist

Tänu Nõva kooli väiksusest tulenevale võimalusele rohkem individuaalset tähelepanu pöörata jõuavad Nõva Kooli õpilased pildil olla rohkem kui suures koolis. Auhinnakohti saadakse järjepidevalt erinevatel spordivõistlustel, aineolümpiaadidel, viktoriinidel ja käsitöös. Käidud on nii võidetud kui ka projektide raames rahastatud reisidel Hiiumaal, Kihnu saarel, Ida-Virumaal, Osmussaarel, Narvas, Rootsis ning pea kõikides Eesti teatrites. Nõva 9-klassilise kooli vilistlased on edasi läinud mitmetesse nimekatesse gümnaasiumidesse nagu Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, Reaalkooli, Saksa Gümnaasiumisse.

Väikeses koolis, erinevalt suurtest, on iga õpilane pidevalt tähelepanu keskmes ning kõigil on võrdne võimalus kaasa rääkida ja esitada oma arvamust. Väikeses kollektiivis ei teki tugevaid arvamusliidreid, keegi ei jää tahaplaanile, ei teki esinemishirmu ning ise mõtlemise, arvamuse avaldamise ja kaasa rääkimise julgus säilivad ka tulevases elus.

Projektipõhine loodusharidus Nõval

Meie noor loodusainete õpetaja Kristiina kirjutas enda Nõvale kolimise kogemuse positiivsetest külgedest. Artikkel avaldati algatuse Haridus- ja Teadusministeeriumi algatuse "Huvitav Kool" blogis: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2018/03/projektipohine-loodusharidus-...

Kristiina Taits, Nõva Kool

Päris oma Noored Kooli!
Nõva Kool on 20 õpilasega põhikool looduskaunis Loode-Eestis. Tutvusin selle kandi ja kooliga esmakordselt 2017. aasta juunis, kui käisin mööda Eestit endale sobivat maakooli otsimas. Kandideerisin jaanuaris ka Noored Kooli programmi, ent teisest voorust edasi ei pääsenud. Siis mõtlesin, et miks mitte oma Noored Kooli teha, täitsa ise hakkama saades? Mõeldud, tehtud! Mõneti oli loomulikult raske lahkuda Tartust - sealsest hipihõngust, sõpradest, kõrtsidest-kohvikutest, kultuuriüritustest, lõhnavatest pärnaõiealleedest ja Emajõest -, ent just praegu tundus olevat sobivaim aeg elu järgmiseks etapiks. Olen viimase kuue kuuga elu kohta õppinud rohkem kui viimase 3-4 aastaga enne seda.

... veel

Nõva Kool tunnustas oma parimaid õpilasi.

Nõva Kool tunnustas Kaisa -Liisa Niinemetsa ( õpetaja Margit Karindi ) kes võitis Läänemaa koolide ajaloo aineolümpiaadi ja esindab Läänemaad 21.03.2020 vabariiklikul aineolümpiaadil Tartus.
Lisaks tunnustati Triinu Liis Musta ( õpetaja Margarita Erit ) eduka esinemise eest Läänemaa koolide kunstiolümpiaadil.

Palju õnne lastele, õpetajatele, vanematele ja kogu kooliperele.

Peeter Kallas
direktor
Nõva Kool

Töötuba Nõva Koolis 20.02.2020 huviring merekool Viiger eestvedamisel

20. veebruar oli Nõva koolis töötoa päev. Vabariigi aastapäeva ürituste raames toimus töötuba , kus õpetati meretarkusi kõigile soovijatele. Töötuba viis läbi Merelaegas MTÜ huviring Merekool Viiger, mis alates sellest aastast tegutseb ka Nõva koolis. 

Tegevusteks olid navigatsioon ja meresõlmed.
Lisaks oli esindatud ka KL Tallinna maleva Toompea malevkond. Väljas oli ka side- ja vaatlustehnika näitus.

Täname kõiki osavõtjaid
Robert Kallasmaa
Merekool Viiger ülem

Hea Nõva koolipere ja lapsevanemad

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusega, pikendatakse kodusõppe perioodi esialgu veel kahe nädala võrra.
Praegust olukorda hinnates võib see aga kesta kuni aprilli koolivaheaja lõpuni.
Vaheaja ja õppeaasta lõpu kohta anname eraldi infot, lähtudes eriolukorra pikendamisest ja seoses sellega kujunenud olukorrast.
Endiselt on Teiega ja valmis abistama oma valdkonna teemadel meie klassijuhatajad, aineõpetajad, lasteaia õpetajad ja koolijuht.

Maire Lukka       ( lasteaed )
Liivi Eevardi        1- 4 klass
Margarita Erit     5 - 8 klass
Virve Tauts              9. klass
Peeter Kallas      nova.kool@laanenigula.ee

Olgem terved

Peeter Kallas
direktor
Nõva Kool

Üle 150 aasta hariduselu Nõval

Nõva hariduselul, Nõva koolil ja kooli hoonel on pikk ja auväärt ajalugu. Haridust on Nõval antud 154 aastat ning kool paikneb selles koolihoones juba 97 aastat.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald