E T K N R L P
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Nõva koolist

Tänu Nõva kooli väiksusest tulenevale võimalusele rohkem individuaalset tähelepanu pöörata jõuavad Nõva Kooli õpilased pildil olla rohkem kui suures koolis. Auhinnakohti saadakse järjepidevalt erinevatel spordivõistlustel, aineolümpiaadidel, viktoriinidel ja käsitöös. Käidud on nii võidetud kui ka projektide raames rahastatud reisidel Hiiumaal, Kihnu saarel, Ida-Virumaal, Osmussaarel, Narvas, Rootsis ning pea kõikides Eesti teatrites. Nõva 9-klassilise kooli vilistlased on edasi läinud mitmetesse nimekatesse gümnaasiumidesse nagu Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, Reaalkooli, Saksa Gümnaasiumisse.

Väikeses koolis, erinevalt suurtest, on iga õpilane pidevalt tähelepanu keskmes ning kõigil on võrdne võimalus kaasa rääkida ja esitada oma arvamust. Väikeses kollektiivis ei teki tugevaid arvamusliidreid, keegi ei jää tahaplaanile, ei teki esinemishirmu ning ise mõtlemise, arvamuse avaldamise ja kaasa rääkimise julgus säilivad ka tulevases elus.

Üle 150 aasta hariduselu Nõval

Nõva hariduselul, Nõva koolil ja kooli hoonel on pikk ja auväärt ajalugu. Haridust on Nõval antud 154 aastat ning kool paikneb selles koolihoones juba 97 aastat.

Kõlgumäe periood

Nõva kool asub Lääne maakonnas Nõva vallas Nõva külas. Kooli asutamise aastaks loetakse aastat 1863. Sellest ajast kuni 1874. aastani ei ole ühtegi dokumenti kohapeal säilinud. Alates 1874. a on säilinud Nõva kooli protokolliraamat. Kool on sel ajal asunud Erita külas Kõlgumäel. Lapsed, kelle kodud olid kaugel, elasid nädala koolimajas. Praeguseks on need endised hooned hävinud.

Kooli juhatasid peamiselt köstrid, kes elasid samas majas. Kooli klassituba kasutati kohtusaalina, kui oli vaja kohut pidada, siis teatati eelmisel päeval õpilastele, et järgmisel päeval kooli ei peeta. Samas majas oli trellitatud akendega kartser. Kõlgumäe koolis õpetati lugemist, kirjutamist ja algelist arvutamist. Peamised ained olid piiblilugu, katekismus ja kirikulaulud.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Nõva vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald